×
ฟองเส้น 1 kg
Wish List
มีคุณสมบัติเป็นแรงตึงของน้ำ ทำให้เกิดฟองช่วยให้สิ่งสกปรก คราบไขมันหลุดออกไปได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดฟองในผลิตภัณฑ์
190.00 บาท
เลือกจำนวน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.